jtk
Los Angeles
18:50
Mexico City
20:50
 New York
21:50
    Dubai
05:50
 New Delhi
07:20
     Tokyo
10:50
   Sydney
11:50
O nas

HISTORIA:

„JURAJSKI TRUST KAPITAŁOWY ORS” Sp. z o. o. powstał na mocy notarialnej umowy spółki w dniu 9 grudnia 1994 roku. Spółka funkcjonowała wówczas pod firmą „ORS-POLIMAX” Sp. z o. o., a jej udziałowcami byli Krzysztof Gołuchowski oraz Konsorcjum Badawczo Rozwojowe „POLIMAX Sp. z o. o.. Spółka funkcjonowała wówczas na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego Dział „B” pod numerem 1640. Podstawowym profilem działalności spółki w tamtym okresie było pośrednictwo finansowe na rzecz banków oraz handel surowcami – głównie węglem i stalą. W dniu 7 czerwca 1995 roku do spółki wszedł Jarosław Lubowiecki, a spółka zmieniła nazwę na „JURAJSKI TRUST KAPITAŁOWY ORS” sp. z o. o.. W nazwie spółki zachowano skrót ORS, co było skrótowcem literowym obsługi ratalnej sprzedaży, która w tamtym czasie stanowiła ponad połowę zakresu działalności. W tym samym roku rozszerzono działalność spółki o świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usługi detektywistyczne, jak również usługi wydawnicze i handel metalami szlachetnymi. W dniu 1 lipca 1997 roku jedynym udziałowcem spółki został Jarosław Lubowiecki. Spółka prowadziła działalność gospodarczą na podstawie Rejestru Sądowego Dział „B” do 5 grudnia 2012 roku, kiedy to spółka przeniesiona została do ewidencji Krajowego Rejestru Handlowego i wpisana pod numerem 0000442823. W tym samym czasie wszystkie udziały zostały zbyte na rzecz Romualdy Lubowieckiej. Od 1995 roku do chwili obecnej, spółka powiązana jest z rodziną Lubowieckich.

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ:

Podstawowym profilem działalności spółki jest handel krajowy i zagraniczny oraz działalność prawnicza polegająca na obsłudze prawnej polskich podmiotów zagranicznych. Spółka skupia szczególną uwagę na następujących zagadnieniach biznesowych:

-        obsługa prawna podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem finansowania tych podmiotów,

-        handel hurtowy metalami kolorowymi, a zwłaszcza cyną, cynkiem, aluminium i miedzią,

-        handel hurtowy metalami szlachetnymi: srebrem, złotem i platyną.

-        handlem surowcami takimi jak: surowy olej rzepakowy, olej słonecznikowy, produkty ropopochodne nie wymagające posiadania koncesji OPC, chemikalia i surowce do wyrobu żywności,

-        handel hurtowy wyłącznie w ramach eksportu produktów żywnościowych, półproduktów i surowców na rynki azjatyckie,

W przypadku handlu zagranicznego, koncentrujemy się na krajach azjatyckich takich jak: Arabia Saudyjska, Jemen, Oman, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Myanmar, Laos, Tajlandia, Malezja, Singapur oraz Indonezja.

W swojej działalności gospodarczej specjalizujemy się w postępowaniach administracyjnych oraz handlu metalami szlachetnymi.

 

PLANY PERSPEKTYWICZNEGO ROZWOJU:

Do roku 2016, spółka planuje uruchomienie swoich oddziałów w Indiach (Delhi) oraz w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj), w oparciu o które chcemy zintensyfikować obrót towarowy pomiędzy Polską a tymi państwami. Zamierzamy także rozwinąć rynki zaopatrzenia i zbytu na srebro w postaci granulatu i sztab w klasach Ag0 i Ag1.

 

Kursy średnie walut NBP
dolar amerykański
3,6686  
euro
4,3022  
korona czeska
0,1667  
Kursy walut niewymienialnych NBP
afgani (Afganistan)
5,1253  
birr etiopski
0,1335  
colon salwadorski
0,4198