jtk
Los Angeles
14:05
Mexico City
15:05
 New York
17:05
    Dubai
01:05
 New Delhi
02:35
     Tokyo
06:05
   Sydney
08:05
Działalność prawnicza

Naszą specjalizacją są wszelkie postępowania administracyjne na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na obrocie hurtowym i detalicznym paliwami ciekłymi, a także tych którzy taką działalność zamierzają podjąć. Preferujemy stałą obsługę prawną, co gwarantuje niższe koszty dla zleceniodawcy oraz możliwość szybszej reakcji na wydarzenia związane z kontrolami urzędów administracji państwowej. W szerokim wachlarzu naszych usług są między innymi:

-        zakładanie spółek prawa handlowego,

-        przygotowanie wniosków o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz reprezentowanie wnioskodawcy przez Urzędem Regulacji Energetyki,

-        sporządzanie odwołań od decyzji Naczelników Urzędów Celnych oraz Dyrektorów Izb Celnych w pełnym zakresie, ze szczególną znajomością zagadnień związanych z obrotem lekkim olejem opałowym,

-        sporządzanie odwołań od decyzji Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorów Izb Skarbowych,

-        sporządzanie skarg i reprezentowanie skarżącego przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz odwołań do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

-        reprezentowanie zleceniodawcy przed Sądami Cywilnym,

-        reprezentowanie zleceniodawcy przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

-        prowadzenie wszelkich postępowań windykacyjnych od momentu wezwania do zapłaty po koordynację działań egzekucyjnych przez komorników sądowych,

-        pozyskiwanie dotacji i subwencji na działalność gospodarczą,

-        pomoc w uruchamianiu projektów gospodarczych typu start-up,

-        obsługa zagranicznych transakcji handlowych, redagowanie umów i kontraktów, pomoc w doborze logistyki oraz finansowania,

-        sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych w kraju i za granicą,

Prowadzona działalność prawnicza opiera się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry pracowniczej oraz długoletniej współpracy z polskimi i zagranicznymi kancelariami adwokackimi, kancelariami radcowskimi, kancelariami rzeczników patentowych, kancelariami notarialnymi oraz kancelariami doradców podatkowych.

Usługi związane z działalnością prawniczą prowadzimy zarówno w kraju jak i za granicą. Usługi prawnicze, świadczone na rzecz naszych zleceniodawców za granicą, dotyczą wyłącznie: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Brunei, Indii, Indonezji, Izraelu, Kuwejtu, Laosu, Malezji, Myanmaru (Birmy), Omanu, Singapuru, Tajlandii, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kursy średnie walut NBP
dolar amerykański
3,4264  
euro
4,2261  
korona czeska
0,1665  
Kursy walut niewymienialnych NBP
afgani (Afganistan)
4,9732  
birr etiopski
0,1260  
colon salwadorski
0,3945